Menu Tutup

Selaksa Keteladanan dari Kisah-kisah dalam Kitab Nashaihul Ibad Karya Syekh Nawawi Banten

DatDut.Com – Salah satu kitab kumpulan hadis yang terbilang unik adalah kitab Syarh Nashaihul Ibad. Kitab ini merupakan kumpulan hadis yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Atsqalani (773-852 H) dengan judul Munabbihaat ala al-Isti’dad li Yaum al-Ma’ad. Kemudian diperluas penjelasannya oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Syekh Nawawi Banten dengan kitab Nashaihul Ibad.

Keunikan kitab Nashaihul ‘bad terletak pada jenis hadis yang dikumpulkan yang merupakan hadis-hadis memuat bilangan tertentu. Mulai kelompok dua perkara hingga sepuluh perkara. Menggunakan pembagian bab sesuai hitungannya, seperti tsunaiy (kelompok hadis menjelaskan dua perkara), tsulasy (tiga perkara), ruba’iy, hingga ‘usyary (sepuluh perkara).

Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi di mukadimah syarahnya, maqalah atau ungkapan yang termuat dalam kitab ini berjumlah 214. Empat puluh lima di antaranya adalah hadis, sedangkan sisanya adalah atsar (perkataan sahabat dan tabi’in).

Di antara sekian maqalah itu, disisipkan 5 kisah yang menarik. Berikut ini 5 kisah penuh hikmah dalam kitab Nashaihul Ibad.